Chính sách giao nhận cài đặt, tag của Thiết kế website pro, nội dung mới nhất về Chính sách giao nhận cài đặt, Trang 1


.
Chính sách giao nhận, cài đặt

Chính sách giao nhận, cài đặt

Tùy vào dịch vụ, Công ty Cổ phần VINADESIGN quy định về chính sách giao nhận, cài đặt như sau: 1. Đối với dịch vụ thiết kế website Đối với dịch vụ thiết kế website VINADESIGN sẽ thực hiện thiết kế, cài đặt bản thiết kế website sau đó thông báo,