Thiết kế website pro

Chính sách bảo hành

Đối với dịch vụ thiết kế website với mã nguồn của VINADESIGN Thời gian bảo hành là 12 tháng, VINADESIGN chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi lập trình, kỹ thuật (nếu có) kể từ khi hệ thống được tiến hành nghiệm thu đi vào vận hành Mã nguồn của website được lưu trữ vĩnh viễn tại VINADESIGN. Nếu trong quá trình bạn vận hành website có sự cố mất mã nguồn, VINADESIGN sẽ phục hồi lại

Đối với dịch vụ thiết kế website với mã nguồn của VINADESIGN

Các dịch vụ khác: dựa vào điều khoản thỏa thuận hợp đồng khách hàng đã ký với VINADESIGN.